METODY NAUCZANIA

METODA SUPER SIMPLE LEARNING

ssl
Jest to metoda muzyczna, która wykorzystuje zbiór piosenek Super Simple

Songs. Większość utworów znajdujących się na płytach

powstało na bazie popularnych repertuarów piosenek dla najmłodszych, jednak

każda z nich została starannie przygotowana

i przerobiona pod kątem potrzeb dzieci. Między innymi dobór odpowiedniego

tempa, co pozwala na swobodną gestykulację jak

największej liczby słów czy uproszczenie tekstu piosenki, bądź jego wzbogacenie

co sprawia, że dziecko poprzez zabawę i pozytywne

emocje, opanowuje słownictwo oraz niezbędne zwroty w docelowym języku.

Poprzez muzykę możemy wyrazić wiele uczuć, zbudować różnorodne emocje.

Są piosenki, które na lata pozostają w naszej pamięci – dlatego wierzymy, ze jest

to wspaniałe narzędzie do nauki dla najmłodszych.

Link do strony głównej:         www.supersimplelearning.com

Przykładowe filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=Se4e4_3FpZw

METODA PLAY ME AND LEARN

playme
Zgodnie z zasadą poglądowości w pracy z dziećmi nie może zabraknąć kolorowych

kart obrazkowych. Znakomitym rozwiązaniem są

kolorowe, antypoślizgowe i trwałe plansze Play me and Learn. Na bazie tych mat

można przeprowadzić ok. 100 różnych gier i zabaw

ruchowych do tych bardziej statycznych wymagających od uczniów koncentracji,

wyciszenia i skupienia.

Link do strony głównej:              www.playmeandlearn.com

Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=uRt_dwo8rag

METODA CREATIVE EARLY ENGLISH 

Jest to metoda, która wyróżnia nas w Pile i w okolicach, ponieważ jako jedyni jesteśmy lektorami i mamy prawo do korzystania z metody CEE.

Metoda Creative! Early English© ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci (2-6 lat).

Zabieg łączenia kreatywnych aktywności z muzyką sprzyja tworzeniu się nowych połączeń neuronalnych, zapisywaniu słownictwa i fraz anglojęzycznych w pamięci trwałej, zwiększeniu poziomu koncentracji oraz podzielności uwagi.

Metoda Creative! Early English© w ramach różnorodnych technik glottodydaktycznych bazuje na działaniach:

artystycznych – plastycznych (Process Art, Crafts)

teatralnych (Puppetry Show, podświetlane teatrzyki kubeczkowe, teatrzyki kukiełkowe, łyżeczkowe, papierowe)

bezpiecznych eksperymentach naukowych działaniach kulinarnych (Creative! Snacks – aktywizujące zmysł dotyku, smaku i węchu)

zabawach na świeżym powietrzu

oraz różnorodnych działaniach polisensorycznych (Messy Play Ideas).

Wspomniane aktywności wzbogacone są jednocześnie o:

śpiew piosenek (o bardzo prostej treści lingwistycznej)

słuchanie odpowiednio dobranej muzyki, opowiadań, komentarza nauczyciela czy realizację wybranej formy ruchowej

 

Autorskie piosenki charakteryzuje:

prostota lingwistyczna

różnorodność aranżacji i form muzycznych (tradycyjne melodie angielskie, walc, cha-cha, salsa, rock’n’roll)

uniwersalność, gdyż każda z piosenek może zostać wykorzystana jako materiał i inspiracja do stworzenia formy teatru, bajki, opowiadania oraz dostosowana do innych Creative! Activities

Link do strony głównej:              www.cee.inkubatorinspiracji.pl

Filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=qrjAekPi9wI

Think BIG Dream BIG – BIG ENGLISH!
                                                                                                  
Big English to siedmiopoziomowy, intensywny kurs dla dzieci szkolnych klas 1-8.
Dzięki niezwykle kolorowej szacie graficznej, pełnej rysunków i fotografii kurs naturalnie wprowadza dzieci w świat języka wykorzystując do tego liczne zabawy, gry i piosenki. 
Big English wykorzystuje naturalną ciekawość świata dzieci, wprowadzając w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe.
Mocnym atutem Big English jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Kurs wspomaga także rozwój umiejętności  XXI wieku, takich jak bycie kreatywnym, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie.
Przeznaczony jest dla intensywnych grup w szkołach językowych.

Wszystkie powyżej opisane metody powstały

zgodnie z założeniem „nauki poprzez zabawę”. Jest to klucz do sukcesu

w nauczaniu najmłodszych, co potwierdzają słowa słynnego pedagoga Beaucomont’a :

„Zabawa jest jedyną czynnością, którą dziecko traktuje poważnie”.

Ponad to, bazujemy na metodach innowacyjnych oraz zintegrowanych

w nauczaniu. Lekcje są urozmaicone kolorowymi pomocami dydaktycznymi,

zabawkami edukacyjnymi, kreatywnymi pracami plastycznymi

oraz multimediami. Naszym celem jest, aby dziecko przychodziło na lekcję

z uśmiechem na twarzy, rozbudzoną wyobraźnią oraz ciekawością dotyczącą

aktywności przygotowanych przez lektorkę.